حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

   

راهنماي ثبت نام و ارسال مقاله

براي ارسال چکيده و اصل مقاله لطفا در سايت همايش ثبت نام کرده و سپس نخست چکيده را از طريق پنل کاربري بارگزاري و سپس  در صورت پذيرش چکيده نسبت به ارسال اصل مقاله از طريق پنل کاربري اقدام کنيد. 


هزينه هاي شرکت در همايش
هزينه بررسي، داوري چکيده، ارائه گواهي و چاپ: 50 هزار تومان
هزينه بررسي، داوري اصل مقاله، ارائه گواهي و چاپ: 120 هزار تومان
مبلغ قيد شده به شماره حساب 0221088679008 -  شماره کارت 6037997295333307 (به نام سينايي - اسلامي) بانک ملي شعبه پرديس دانشگاه فردوسي مشهد پرداخت گردد. لطفا از رسيد پرداخت اسکن تهيه کرده و از طريق پنل کاربري خود از قسمت پرداخت وجه بارگزاري کنيد 

تاريخ هاي مهم:
مهلت ارسال چکيده: 30/آذر/1395
نتيجه داوري چکيده:  15/دي/ 1395
تاريخ ارسال اصل مقاله: 15/بهمن/1395
نتيجه داوري مقالات: 30/بهمن/1395
روز برگزاري همايش: سه شنبه 10/اسفند/1395  تعداد بازدید کنندگان :68409
©2015 Ferdowsi University of Mashhad.